Chewy Mini Set

Các set bánh su mini thích hợp trong tổ chức sự kiện, tea break, sinh nhật, hộp họp và tiệc nhẹ.